ברכת מזל טוב למיקי ורעייתו הי"ו יזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים אכי"ר

מזל טוב לסבא היקר ולכל המשפחה
המוהל הרב דוד הכהן מרא דאתרא גן יבנה