מכירת חמץ מקוונת – ערב פסח ה’תש”פ

לשכת הרבנות גן יבנה

טקס מכירת חמץ אצל הרב

הסבר על מכירת חמץ

בס”ד

כידוע, קיים איסור להחזיק ברשותנו חמץ שלנו בפסח (“בל יראה” ו”בל ימצא”) ולכן עלינו למכור את כל החמץ שברשותנו לגוי.

לא ניתן לאכול, להשתמש או למכור במהלך חג הפסח כל חמץ שנמכר לגוי.

חמץ שנשאר ברשותנו ולא נמכר לגוי קודם הפסח – אסור להינות ממנו לאחר הפסח.

קודם הפסח יש לאחסן במקום שמור וסגור (ארון, חדר וכדומה) כל חמץ שנשאר בימי הפסח ואת המקום יש לנעול למשך כל ימי חג הפסח.

פרטים רבים יש במכירת חמץ זו, ולכן רק רב מוסמך יכול לבצע מכירה זו.

הרב משמש כשליח עבורך כדי למכור את החמץ בערב הפסח, וגם כדי לרכוש אותו שוב בצאת החג.

ניתן למכור את החמץ לא יאוחר מיום רביעי, י”ד בניסן ה’תש”פ (08/04/2020) עד השעה 10:30

אנא מלאו את טופס החתימה הבא ולחצו על “שלח”

שטר הרשאה למכירת חמץ

אנו החתו”מ נותנים בזה כוח ורשות לכבוד הרב דוד הכהן שליט”א למכור כל מיני חמץ ותערובות חמץ וחשש חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו או הנמצא ביד אחרים או שיש לנו חלק וזכות בהם או שהם רק פיקדון ביד אחרים וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם; ואנחנו עושים אותו שליח למכור ולהשכיר הנ”ל, הן בעצמו והן על ידי שלוחו ושליח שלוחו עד מאה שלוחים.

ובזה אנו מגלים דעתנו שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו – יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לו לאדם שלא בפניו; וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות דעתו, ויהיה ממכרו קיים ותהא ידו כידנו ועשייתו כעשייתנו ופיו כפינו.

ערב פסח דהאי שתא ה’תש”פ

המכירה הסתיימה. תודה לכל המשתתפים הרבים!