עצרת השבעה למורנו הרב שמעון הכהן זצ"ל

עצרת השבעה למורנו הרב שמעון הכהן זצ"ל

דברי הספד שנשאתי במלאת ימי השבעה להסתלקותו של אחי מורי הצדיק הרב שמעון הכהן זצ"ל

עצרת השבעה

עצרת מספד והתעוררות

תגיות: , , ,